Rodzaje mikroskopów - mikroskopy inspekcyjne

Mikroskopy inspekcyjne to narzędzia wykorzystywane najczęściej w laboratoriach przemysłowych, gdzie służą do badania materiałów i efektów pracy przedsiębiorstwa. Są bardzo istotnym wyposażeniem, ponieważ pozwalają zbadać, czy dana rzecz spełnia wszelkie standardy, dzięki czemu późniejsi klienci mogą cieszyć się nie tylko komfortem, ale także własnym bezpieczeństwem. Jakie są najpopularniejsze mikroskopy inspekcyjne?
Mikroskopy dzielą się na kilka kategorii
Na samym początku były mikroskopy optyczne, czyli świetlne. Co ciekawe, pierwsze tego rodzaju narzędzie powstało w okolicach 1590 roku. Wtedy jednak nie posiadało takiej skuteczności, jak dzisiaj, ponieważ powiększało obraz zaledwie 10-cio krotnie. Na przestrzeni wielu lat doceniono jednak istotę tych urządzeń, co przełożyło się nie tylko na rozwój owej technologii, ale rozwój nauki w ogóle! To właśnie mikroskop pozwolił zaistnieć cytologii, mikrobiologii, umożliwił obserwację podziału chromosomów itd.

Najbardziej popularnym dzisiaj mikroskopem optycznym jest mikroskop stereoskopowy, zwany także binokularem. To urządzenie wyróżniają przede wszystkim dwa oddzielne okulary – po jednym dla każdego oka. Przez to możliwe jest przestrzenne obserwowanie badanego obiektu. Przez ową trójwymiarowość obserwacji jest doskonałym narzędziem np. w kontekście badania owadów o małych rozmiarach, np. roztoczy. Zależenie od wymagań danego laboranta, mikroskop stereoskopowy zwykle pozwala na uzyskanie powiększenia w zakresie od trzech do dwustu razy. Większe powiększenia nie są wymagane, ponieważ obiektyw znajduje się zwykle stosunkowo blisko próbki. Binokulary dzieli się na urządzenia wyposażone w jeden czołowy obiektyw (system Abbego), a także takie, które posiadają dwa niezależne obiektywy (system Greenougha).

Mikroskop pomiarowy to kolejny rodzaj tego wyjątkowego urządzenia. Jest to oczywiście mikroskop optyczny, który jest przeznaczony do bezdotykowych pomiarów o dużej dokładności. Mierzy się zwykle długość w układzie współrzędnych prostokątnych lub biegunowych. Dzieli się je na dwa typy: mikroskop pomiarowy warsztatowy posiadający niewielkie pole pomiarowe i mikroskop uniwersalny, którego wspomniane pole jest większe. Mikroskop pomiarowy zazwyczaj pozbawiony jest okularów (ma mierzyć, nie pokazywać), a podgląd jest widoczny za sprawą połączonego z urządzeniem komputera ze specjalistycznym oprogramowaniem.

Wyróżnić należy także mikroskop metalograficzny, który – jak wskazuje nazwa – cieszy się szerokim zastosowaniem w metalurgii. To klasa mikroskopów używana w badaniach próbek nieprzezroczystych. Urządzenie może bazować zarówno na technologii świetlnej (optycznej), jak i elektronowej. Dzięki tym urządzeniom możliwe jest przeprowadzanie wielu badań na zgładach metalowych, przełomach itd. Dzięki temu badacz może wykryć ewentualne mikropęknięcia, których pominięcie nierzadko może wiązać się z zagrożeniem bezpieczeństwa dla użytkownika danego produktu.

Inne używane często mikroskopy to mikroskopy inwersyjne (odwrócone), a także mikroskopy światła przechodzącego. W każdym przypadku bardzo istotna jest ergonomia pracy, która wpływa nie tylko na jakość wykonywanych badań, ale też tempo pracy. Zawsze powinno się kupować mikroskopy od pewnych dostawców, ponieważ są to narzędzia wymagające ogromnej precyzji w produkcji, a każdy najmniejszy błąd może dawać później mało miarodajne wyniki podczas samych badań z użyciem wadliwego modelu.

MIKROSKOPY INSPEKCYJNE